Bestuur

Het HAVO bestuur bestaat uit acht leden. Ieder lid is zelfstandig ondernemer in de binnenstad van Hattem, met uitzondering van de voorzitter. Hij is een niet-actief ondernemer wonend in de binnenstad van Hattem. De HAVO bestuursleden zijn door de algemene ledenvergadering verkozen en benoemd voor een periode van vier jaren.

De bestuursleden hebben allen passie voor Hattem en zijn begaan met onze mooie Hanzestad. Binnen het bestuur zijn vele taken verdeeld in de volgende aandachtsgebieden:

  • Bestuurlijk overleg met de Wethouder Economie

  • Bewegwijzering en parkeerproblematiek

  • Marketing, website en sociale media

  • Werving van nieuwe ondernemers en bemiddeling huur vastgoed

  • Herinrichting binnenstad fase 2 en de Bleek

  • Enquêtes, nieuwsbrieven en evenementen

  • Welkomstcomité nieuwe ondernemers

  • Regulier integraal overleg met Ronduit Hattem, BKH, ONH, RTV Hattem en de Hattemer Oranje Vereniging.

HAVO levert vanuit haar achterban twee leden die zitting hebben in het ondernemersfonds, tijdelijk voorzitter Rein Jaarsma en een nog te voorzien vacature. Zij behartigen de belangen van de HAVO bij het ondernemersfonds.

Samenstelling bestuur;

Voorzitter

Klaas van Dieren
E-mail : voorzitter@havo-hattem.nl

Vice-voorzitter

Richard Meulman
E-mail: richard@havo-hattem.nl

Secretariaat

Magreeth Hartman
E-mail : secretariaat@havo-hattem.nl

Penningmeester

Vacature
E-mail : penningmeester@havo-hattem.nl

Hetty Scholtens
E-mail: hetty@havo-hattem.nl

Rein Jaarsma
E-mail: rein@havo-hattem.nl 

Matthijs Trip
E-mail: matthijs@havo-hattem.nl

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons cookiebeleid. Als u akkoord gaat met het gebruik van cookies, klikt u op "Oke".