Logo enkel met rand + transparant 265x264

Wethouder economie aan het woord

Auke Schipper (wethouder, o.a. Economische Zaken en Agenda Binnenstad)

“Onze binnenstad is er eentje om trots op te zijn: in het decor van onze Hanzestad Hattem is een grote diversiteit aan ondernemers te vinden. Onze binnenstad is daarmee aantrekkelijk voor zowel toeristen, bezoekers uit de omgeving en uiteraard voor Hattemers zelf”

Het Hanzestad-decor is ons ‘unique selling point’ en daarom gaan we komende jaren als gemeente flink investeren in de binnenstad. De binnenstad pakken we aan door het herinrichten van de straten en de openbare ruimte. We zetten daarmee stappen om de historische binnenstad ook klimaat- en toekomstbestendig te maken.

Samen met de HAVO hebben we in 2016 een convenant gesloten. Daarin staan een 17-tal punten waarvan we met elkaar zeggen “Daar willen we mee aan de slag!”. Basis voor dit convenant is de Detailhandelsstructuurvisie (2015). Ik ben dan ook blij dat we periodiek bij elkaar komen om de voortgang op deze thema’s met elkaar te bespreken.

Eén van de punten uit het convenant waar we mee aan de slag willen is citymarketing. Er gebeurt op dit gebied veel in en rond Hattem. Toch kan het beter en eenduidiger. Samen met ondernemers, Rond Uit Hattem en andere partners willen we komen tot een marketingplan en een manier waarop het thema ‘citymarketing’ op een structurele wijze ingebed kan worden in Hattem. In 2019 gaan we hier onder andere samen met de HAVO mee aan de slag. Een ander aandachtspunt blijft de toenemende leegstand in onze binnenstad. We zijn daarom ook erg blij met de inzet die de HAVO op dit thema onderneemt, onder andere door potentiële en startende ondernemers te ondersteunen. Wie is immers een betere mentor voor starters dan de ondernemers die al jaren in Hattem actief zijn? Samen met de HAVO en de Rabobank investeren we ook in de huidige winkeliers door middel van de Retail Academy. We hopen op veel animo!

Ik ben trots op onze binnenstad en een organisatie als de HAVO. Voor ons als gemeente is het erg prettig dat ondernemers zich goed organiseren en zich vertegenwoordigd voelen door de ondernemersvereniging. Daarmee hebben we een partner waarmee we goed kunnen samenwerken aan een Hanzestad voor de toekomst.”

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons cookiebeleid. Als u akkoord gaat met het gebruik van cookies, klikt u op "Oke".