Logo enkel met rand + transparant 265x264

Nieuws

locatie Lidl is verkeerd

Hattem – Zowel de gevestigde supermarkten Boni en Albert Heijn als de Ondernemersvereniging HAVO handhaven hun verzet tegen de vestiging van een Lidl supermarkt aan de Populierenlaan in Hattem. “Dat is destructief voor de binnenstad van Hattem”, zegt voorzitter Klaas van Dieren van de HAVO kernachtig.

(door Jan Nitrauw)

De discussie laait weer op nu het college van burgemeester en wethouders van Hattem de gemeenteraad vraagt om een zogeheten coördinatiebesluit te nemen over de vestiging van de Lidl op Het Veen. Het college heeft hiervoor een verzoek ontvangen van de supermarktketen. Zo’n besluit maakt het mogelijk om het nieuwe bestemmingsplan en de vereiste omgevingsvergunning in één te behandelen. Dat levert belangrijke tijdwinst op. De gemeenteraad moet wel akkoord gaan met een dergelijk coördinatiebesluit.

De gevestigd supermarkten BONI en AH hebben bij monde van hun advocaat Hugo Doornhof bezwaar aangetekend tegen het nemen van een coördinatiebesluit. Volgens Doornhof sorteert het college hiermee voor op het honoreren van de aanvraag van de Lidl zonder dat er een inhoudelijke belangenafweging heeft plaatsgevonden. “De gemeente Hattem denkt dat men gebruik kan maken van een nieuwe provinciale regeling om vestiging van de Lidl op Het Veen te realiseren. Maar die regeling slaat alleen op de mogelijkheid om in ‘extreme gevallen’ detailhandel buiten de binnenstad toe te staan. En daar is in Hattem geen sprake van. Er zijn in Hattem best wel betere locaties vinden. De Bleek is daar zo’n voorbeeld van”, aldus mr. drs. Hugo Doornhof.

De provincie was altijd tegen vestiging aan de Populierenlaan omdat dit gebied het karakter van een bedrijventerrein heeft. Door de gewenste bouw van meer dan honderd woningen in het gebied, zou de provincie haar standpunt kunnen heroverwegen. Maar volgens voorzitter Klaas van Dieren van de HAVO doet dat nog niets af aan het 2016-11-30 Bijlage – convenant dat in december 2016 tussen de HAVO en de gemeente is gesloten. Dat gaat uit van versterking van de binnenstad om leegstand te voorkomen. “We zijn niet tegen een derde supermarkt maar wel tegen de locatie. Dat is versnipperen van de detailhandel en we vrezen dat we dan op een glijdende schaal terecht komen”, aldus van Diepen. De basis voor het convenant is de detailhandelsvisie Hattem De Vesting Vitaal – Detailhandelstructuurvisie gemeente Hattem – 2016  die in september 2015 werd gepresenteerd. “Dat is een document dat veel geld heeft gekost en bedoeld was voor de lange termijn. Over de uitvoering daarvan is een convenant gesloten. Nu gaan we het geld dat het maken van de visie heeft gekost verbranden omdat we weer een wisseling van colleges hebben gehad. Dat is slecht ondernemerschap”, aldus van Dieren. Die er op wijst dat de Lidl aan de Populierenlaan kan leiden tot verkeersproblemen. “‘s Nachts een supermarkt bevoorraden in een woonwijk en de toename van het verkeer is niet echt bevorderlijk voor het woongenot”, stipt van Dieren aan.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons cookiebeleid. Als u akkoord gaat met het gebruik van cookies, klikt u op "Oke".