Logo enkel met rand + transparant 265x264

Nieuws

ChristenUnie Hattem: zet eerste scholen op de IJsbaan

ChristenUnie Hattem: zet eerste scholen op de IJsbaan

Foto: ChristenUnie Hattem

HATTEM – De CU-raadsleden willen dat het college haast maakt met herhuisvesting van de basisscholen van cluster 1, de Zaaier en de Van Heemstraschool. Volgens de ChristenUnie kan dit alleen door het eerste Integrale Kindcentrum (IKC) neer te zetten bij de voormalige ijsbaan en door voorlopig af te zien van de Noordgouwlocatie als nieuwbouwplek. Deze opvatting van de Hattemse ChristenUnie is de uitkomst van een lange periode van luisteren en bezinnen.

Met dit standpunt wijkt de ChristenUnie af van wat afgeopen maandag in de commissie werd besproken. Het college zou van de politieke partijen nieuwe kaders krijgen voor aanvullend haalbaarheidsonderzoek. De ChristenUnie wil echter niet meer kostbare tijd steken in zo’n extra onderzoek, zodat ouders en scholen niet langer in onzekerheid blijven. Het college moet alle inspanningen richten op spoedige realisatie van een eerste Integraal Kindcentrum op het terrein van de IJsbaan.

CU-raadslid Margriet Brouwer licht het standpunt toe: ’De gebouwen van De Zaaier en de Van Heemstra zijn te krap en bovendien niet klaar voor het onderwijs van de toekomst. Bovendien slurpen ze energie. Nieuw en aanvullend onderzoek zou alleen maar tijd kosten. Zo’n onderzoek zou bovendien echt geen einde maken aan de onzekerheden op het gebied van veiligheid rond het terrein van de Noordgouw.
We kennen al een plek die geen onnodige veiligheidsrisico’s oplevert, waar we snel aan de slag kunnen en die op een vertrouwde locatie ligt: de voormalige ijsbaan.’

‘We hebben in campagnetijd hardop gedroomd over een plek waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten,’ zegt CU-fractievoorziter Arend Palland. ‘Veel ouders hebben me in de afgelopen weken herinnerd aan dat visioen. Door huisvesting van ouderen, zorg en onderwijs samen te brengen, realiseren we niet alleen die droom. We kunnen zo ook snel zekerheid bieden aan ouderen die graag zorg in Hattem willen én aan ouders van jonge kinderen. De omgeving van de ijsbaan is een goede locatie. Dat bewijst ook de uitkomst van het onderzoek dat het college heeft laten uitvoeren.’

CU-fractielid Hans Havinga heeft net als de anderen veel contact gehad met ouders van schoolgaande kinderen. ‘Ik probeer goed te begrijpen wat mensen naar voren brengen op sociale media en tijdens bijeenkomsten. Er was duidelijk te weinig vertrouwen in de Noordgouwlocatie. Gisteravond hebben we over dit onderwerp nog een openbare ledenvergadering gehad. De reacties tijdens die goedbezochte avond hebben ons ook geholpen om nu een helder standpunt in te nemen: we gaan voor de veilige en nabije ijsbaanlocatie. Dat zijn we aan de Hattemse kinderen verplicht. We hopen dat de andere politieke partijen met ons deze keus willen maken.’

‘We houden oog voor alle Hattemse kinderen. De Noordgouwlocatie is op zich prachtig, maar nu nog niet veilig genoeg om er een school neer te zetten,’ meldt CU-raadslid Marinus Kers. ’Het verkeer vormt een groot probleem net als de hoogspanningsleiding. Een veilige oversteek over de Apeldoornseweg is al veel langer dan vandaag bittere noodzaak. Heel wat Hattemse kinderen kruisen deze drukke route op weg naar sportclub of muziekvereniging. Pas wanneer de zorgen rondom de verkeersveiligheid en de hoogspanningsleiding zijn weggenomen, kunnen we ook op de Noordgouwlocatie mooie scholen bouwen.’

Foto: dinsdagavond raadpleegde de ChristenUnie leden en belangstellingen over het collegevoorstel.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons cookiebeleid. Als u akkoord gaat met het gebruik van cookies, klikt u op "Oke".